PERSONVERN

PERSONVERN

Image

Bruk av informasjonskapsler

Personvernerklæring

Hvilke opplysninger samler vi inn på våre nettsider?

Dersom du ønsker å henvende deg til oss via vårt kontaktskjema, ber vi om ditt navn, epostadresse og telefonnummer. Opplysningene du oppgir brukes kun til å besvare den aktuelle henvendelsen.

Vi bruker ikke opplysningene du oppgir til markedsføring som telefonsalg eller utsending av epost\nyhetsbrev, og personopplysninger oppgies eller selges ikke til tredjeparter

Behandling av personopplysninger i Tepas AS

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Vår personvernerklæring gjelder innsamling, lagring og bruk av personopplysninger på www.tepas.no og underliggende sider eid av Tepas AS. Her finner du informasjon blant annet om hvilke personopplysninger som samles inn, hva de brukes til og hvilke rettigheter du har. 

De som er registrert i Tepas sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger.

Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger TK ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Tepas AS (org nr 925467898) er ansvarlig for behandlingen og kan kontaktes ved spørsmål


Kontaktinformasjon
:
Tlf: 62 45 18 80
Kvalitetsleder\personvernansvarlig: Kjetil Svingen