Close

Tepas Konsernet

Om oss

Tepas-konsernet er et tradisjonsrikt konsern som ble etablert så langt tilbake som i 1971. Hovedkontor er i Trysil kommune. Selskapet er en arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedformål å utvikle menneskers mulighet til å få og beholde hensiktsmessig arbeid.

Konsernet har offentlige eiere og eies av Hedmark fylkeskommune, Trysil kommune og Engerdal kommune.

Konsernet består i dag av fire selskaper. Tepas Personal AS er selve morselskapet med 4 datterselskap.


Datterselskapene:


Tepas kompetanse

Tepas Kompetanse, er en avdeling med fokus på kompetanseheving, kurs og yrkesveiledning. Vi er organisert med hovedkontor i Trysil og med avdelingskontor i Elverum. På Vestad i Elverum har vi etablert et serviceverksted og en jobbfruktavdeling hvor formålet er utprøving og kvalifisering.Trysil Vsk og Rens

Trysil Vask og Rens er en produksjonsbedrift med lange tradisjoner som er lokalisert på Mosanden Næringsområde i Trysil. Selskapet tilbyr vaskeri- og renseritjenester til så vel bedriftsmarkedet som privatmarkedet og betjener hovedsakelig kunder i Trysil og Engerdal kommuner.


Tepas Industrier

Tepas Industrier AS er en mekanisk produksjonsbedrift som er lokalisert på Mosanden Næringspark i Trysil. Produksjonen er basert på moderne tynnplateteknologi og selskapet har etter betydelige investeringer de seneste årene nå topp moderne utstyr. Bedriften er underleverandør til flere store norske bedrifter og leverer løsninger fra ide og til moderne industriproduksjon.Trysil Snow System

Trysil Snow System ble etablert 12. desember 2013 og er lokalisert på Mosanden Næringspark i Trysil. Selskapet er  tuftet på videreføring av agenturer som tidligere var driftet av Norimport AS siden oppstarten i 2006. Den største delen av virksomheten er knyttet til produktutvikling og salg av norskprodusert utstyr for sporsetting og preparering av skiløyper.Konsernet har ca. 60 ordinært ansatte og har de siste årene hatt en meget positiv utvikling og omsatte i 2015 for ca. 88 millioner kroner. Selskapet har en sunn og god økonomi og hadde i 2015 et årsresultat på ca. 12 millioner kroner.
Tepas leverer jobbfrukt

La Jobbfrukt bli en positiv del av hverdagen. Hold konsentrasjonen og helse oppe ved å abonnere på frisk jobbfrukt.Det gir positive ringvirkninger for den enkelte og hele bedriften. Frukt skaper trivsel som dine medarbeidere vet å sette pris på!

Les mer
Forretningsidé og Visjon

Kompetansesenteret Tepas Personal AS har som målsetting å utvikle enkeltmenneskets mulighet til å få/beholde et hensiktsmessig arbeid

Vi ønsker å oppnå dette gjennom:
  • Grunnleggende respekt for enkeltmennesket og en løsningsorientert tilnærmingsmåte.
  • Fokus på brukermedvirkning og den enkelte deltakers mål, ønsker og aktiviteter.
  • Helhetlig funksjons- og kartleggingsarbeid.
  • Individuelt tilpasset praksis- og opplæringstiltak.
  • Motivere og kvalifisere enkeltmennesket til egeninnsats.
  • Inneha en høy intern kompetanse og solid kvalitetskontroll.
  • Samarbeid med aktuelle bidragsytere.