Close

Maskinparken består av moderne styrte stansemaskiner, laserskjærer, knekker og bøyemaskiner. I tillegg kommer sakser, eksenterpresser og sager. Tepas har dessuten moderne sveiseutstyr for både stål, rustfritt stål og aluminium, etter flere ulike metoder, punktsveising, og lodding.


For overflatebehandling har Tepas eget pulver- og våtlakkanlegg med utstyr for flere sprøytemetoder, avfetting og sandblåsing. For andre oppgaver benyttes et nettverk av godt kvalifiserte underleverandører.

FINN-POWER SG 6 STANSE OG NIBBLEMASKIN.

Materialstørrelse          1500 x 3000 m.m.

Materialtykkelse           8 m.m (stansing)

FINN-POWER EBe4 Expess Bender

Materialstørrelse          2150 m.m.

Materialtykkelse           1,8 rustfri, 2,5 stål og 3,5 alu.

FINN-POWER LPE 6 KOMBI

Materialstørrelse        1500 x 3000 m.m.

Materialtykkelse         8 m.m.

KANTPRESSER 50-80 OG 150 TONN.

Materiallengde          3000 m.m.

Materialtykkelse        20 m.m, avhengig av lengde.

AMADA SAKS

Materiallengde            3000 m.m.

Materialtykkelse         6 m.m.

Overflatebehandling

For overflatebehandling har Tepas et fleksibelt pulverlakkanlegg med utstyr for flere sprøytemetoder samt avfetting og sandblåsing. For andre oppgaver benyttes et nettverk av godt kvalifiserte underleverandører.