Close

LOGISTIKK

Monitor ERP system

Tepas benytter Monitor ERP system for å sikre en rasjonell og effektiv produksjon. Her er en forenklet oversikt over hva systemet håndterer.

Produksjon

– Produksjonsordre  og omkringliggende funksjoner.
– Operasjon og materiallister.
– For og Etterkalkyler.
– Belastning på maskiner.
– Verktøyhåndtering.

Innkjøp

– Behovsberegning.
– Innkjøpsordre.
– Priser på innkjøpte artikler.
– Leverandørreskontro

Salg

– Tilbud.
– Prislister.
– Kundeordre og ordrebekreftelser.
– Fakturering.
– Kundereskontro. 

Lager

– Innkjøpsordre.
– Materialstyring.
– Varetelling.
– Avvikshåndtering.

Verkstedinformasjon

– Tidsregistrering.
– Detaljplanlegging