Close

Miljøfyr – 4.Kvartal 2016

Jørn Andrè Skjæringrud. Jørn tildeles kvartalets miljøfyr på bakgrunn av flere årsaker. Jørn er veldig positiv og viser ansvar i sin jobb. Jørns omsorg og ansvar ovenfor vaskeriets nye maskiner er noe arbeidsgiver setter stor pris på. Jørn har satt seg inn i oppgaven og det ansvar som ligger å ta vare på maskiner som […]

Les mer

Miljøfyr – 3.Kvartal 2016

Eirik B. Skipnes. Eirik tildeles kvartalets miljøfyr på bakgrunn av flere årsaker. Eirik er alltid positiv til eksisterende og nye arbeidsoppgaver. Han tar utfordringer på strak arm, utan nødvendigvis å ha blitt godt satt inn i arbeidet på forhånd. Eirik viser stort ansvar i jobben sin, både i forhold til oppgaver og mennesker – dette […]

Les mer