Close

26. mai 2017

Miljøfyr – 3.Kvartal 2016

Eirik B. Skipnes.

Eirik tildeles kvartalets miljøfyr på bakgrunn av flere årsaker. Eirik er alltid positiv til eksisterende og nye arbeidsoppgaver. Han tar utfordringer på strak arm, utan nødvendigvis å ha blitt godt satt inn i arbeidet på forhånd. Eirik viser stort ansvar i jobben sin, både i forhold til oppgaver og mennesker – dette setter arbeidsgiver stor pris på. Det har i perioder vært veldig høy arbeidsbelastning og Eirik har i disse periodene stått på både sent og tidlig for at vi skal komme i mål med produksjonen. 
Vi gratulerer så mye med utmerkelsen og håper den bidrar til en fortsatt god innsats på Trysil Vask og Rens.

Se diplom: Kvartalets miljøfyr 3.kv 2016