Close

Miljø og Kvalitet

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Trysil Vask og Rens er en sertifisert Miljøfyrtårn bedrift. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å målbevisst arbeide med miljøtiltak i hverdagen. I tillegg er vi pålagt krav for å gjennomføre tiltak for miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø etter definerte bransjevilkår.


Viktig i denne prosessen er at vi blant annet har:

  • Respekt for hverandre
  • Arbeidsglede
  • Kundefokus
  • Samfunnsansvar


Markedskraft og omdømme for miljøbevisst samfunnsansvar er et høyaktuelt motiv og mål for systematisk miljøarbeid. Flere kunder forlanger et beviselig mlijøstyringssystem for å inngå samarbeid.


«Trysil Vask og Rens har en utfordrende ”dobbel” virksomhetsidé. Virksomheten skal både levere førsteklasses vask og rens og førsteklasses attføring. Dette representerer en ekstra dimensjon og utfordring for et systematisk miljøarbeid i virksomheten» Tom Juel Andersen, vår sertifisør for Miljøfyrtårn


Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn

Vi er også stolte av å være medlem i Norske Vaskeriers FFKvalitetstilsyn!

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn er en organisasjon som medvirker til at medlemsvaskeriene har tilfredsstillende standard i forhold til vaskeribransjens krav og sørger for å ivareta intern kontroll for å sikre produktenes kvalitet.

Som medlem er vi forpliktet til å etterkomme kravene som er nedfelt i NVKs Tekniske Protokoll og deres vedtekter. Dette sikrer hygienisk riktig kvalitet på tekstiler til alle våre kunder.

www.vaskeritilsynet.no

Lilleborg

Lilleborg, vår leverandør av renholdsprodukter, er effektive i jobben med å etterkomme substitusjonsplikten som blant annet sier at produsentene ”skal vurdere om det finnes alternative råvarer som medfører mindre risiko for helse- og miljø”.

Det offisielle miljømerket Svanen har aktivt vært i bruk i bedriften siden 1993, og de har mottatt flere priser og diplomer for sitt innovative arbeid for å produsere så miljøvennlige produkter som mulig.

De har nå Norges største sortiment av svanemerkede produkter til profesjonelt renhold og hygiene.

www.lilleborgprofesjonell.no