Close

Our Services

Our services run deep and are backed by over ten years of experience.

Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

TIA

Tilrettelagt arbeid

Kravspesifikasjon Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB

I arbeidsmarkedsbedriftene skal yrkeshemmede gis høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt opplæring og arbeidstrening (Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrifter), samt mulighet for t (Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrifter). Tiltaket gjennomføres i reelle bedriftsmiljøer, jfr. forskriftens § 9-1.

Varigheten på tiltaket skal tilpasses deltakerens individuelle behov ut i fra dennes muligheter på arbeidsmarkedet, innenfor følgende maksimalgrenser, jfr. forskriftens § 9-3:


  • Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrifter kan vare i inntil to år, med mulighet for forlengelse dersom det er nødvendig for å oppnå fagbrev. Varigheten skal samsvare med den enkelte deltakers plan for attføringen.
  • For Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrifter gjelder ingen tidsbegrensning. Formidling til arbeid i det ordinære arbeidslivet skal likevel vurderes jevnlig.


Tiltaksarrangørene kan leie ut ansatte ved Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrifter til ordinært arbeidsliv i forbindelse med ekstern kvalifisering (opplæring/arbeidstrening) og formidling. Under Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrifter kan det benyttes utleie med sikte på formidling i inntil 6 måneder, jfr. Utfyllende regler § 9-1, 2. avsnitt.


For hvem

Tilrettelagt arbeid er for deltakere som har liten mulighet for å få arbeid i det ordinære arbeidslivet av ulike årsaker (Sosial, helsemessig, faglig eller motivasjonsmessig art Arbeidsavklaring testes i forkant).


Hva:

Individuelt behov bestemmer innholdet i tiltaket. Behovene skal nedfelles i en aktivitetsplan som kan inneholde ett eller flere av følgende punkter:

  • opplæring eller annen kompetanseheving
  • mål for arbeidstrening
  • helsemessige mål
  • sosiale mål
  • økonomiske mål
  • fritid og bolig
  • bruk av hjelpeapparat eller nettverk

Varighet: Ingen tidsbegrensning