Close

Our Services

Our services run deep and are backed by over ten years of experience.

Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

KIA

Kvalifisering

For hvem

Deltakere i yrkesrettet attføring der avklaring har avdekket behov for opplæring og/eller arbeidstrening for å nå ønsket mål. Dette behovet kan være av faglig, sosial, helsemessig eller motivasjonsmessig art.

Hva?

Deltaker ansettes i Tepas. Det inngås avtale om opplæring, kvalifisering og arbeidspraksis med ekstern arbeidsplass. Samtidig avklares eventuell utleieordning gjennom fastlagt avtale.

Individuelt behov bestemmer innholdet i tiltaket. Behovene skal nedfelles i en aktivitetsplan som kan inneholde ett eller flere av følgende punkter:

•    kurs, opplæring eller annen kompetanseheving

•    mål for arbeidstrening

•    helsemessige mål

•    sosiale mål

•    økonomiske mål

•    fritid og bolig

•    bruk av hjelpeapparat eller nettverk


Varighet:

Inntil 24 måneder, eller mer dersom det er nødvendig for å fylle tiden til praksiskandidat – fagbrev. Tiden skal være forankret i aktivitetsplanen og ikke være lengre enn denne tilsier.

  1. Opplæringsplan for kvalifisering
  2. Faglige mål og framdriftsplan.
  3. Eksterne kurs/opplæring.
  4. Eventuelle helsemessige og sosiale mål.
  5. Når er opplæringen og arbeidstreningen i Kvalifisering beregnet avsluttet?
Eksternt samarbeid om opplæring
  • I hvilken grad bruker bedriften utlån eller utleie av arbeidskraft som ledd i opplæringen?
  • Hvilke virksomheter samarbeider bedriften med når det gjelder yrkesfaglig opplæring?
  • Punktene ovenfor skal fremgå av deltakerens plan

Skjemaer