Close

Our Services

Our services run deep and are backed by over ten years of experience.

Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

Funksjonsvurdering

Hva er en funksjonsvurdering?

En Funksjonsvurdering er en prosess som handler om å kartlegge og vurdere arbeidstakers forutsetninger, og gi råd i forhold til hvordan arbeidsgiver kan tilrettelegge arbeidsplassen best mulig. Målet er å finne ut hva som skal til for at en sykmeldt, eller en som står i fare for å bli sykmeldt, skal kunne etablere eller fortsette i et aktivt arbeidsforhold. Fokus vil være på funksjon og arbeidsmuligheter på arbeidstakers arbeidsplass, ikke på sykdom og begrensninger.

Hvorfor Funksjonsvurdering?

Én ukes fravær koster kr. 13 000,-, dvs. kr. 2 600,- pr. dag. Totalt sykefravær 1. kvartal 2017 var 6,4 % (SSB 22. juni 2017)

Tepas kartlegger

    •    bedriftens og den ansattes situasjon og muligheter

Tepas prøver ut

    •    den ansattes arbeidsevne og tilretteleggingsbehov

Tepas gir råd og anbefalinger

    •    til arbeidsgiver og til arbeidstaker

Overordnet mål:

Opprettholde eller opprette et arbeidsforhold (IA-avtalen).

IA-bedrifter kan søke om tilretteleggingstilskudd for kostnadene til en funksjonsvurdering. Tepas hjelper bedriften i søknadsprosessen.


Bestillingsskjema Funksjonsvurdering

For nærmere beskrivelse av ordningen, se Nav sine nettsider


Vurderinger fra deltakere i funksjonsvurdering:


Mann – 39 år:

Jeg hadde nok kanskje vært på et tilsvarende sted tankemessig og vurdert noe annet arbeid, men Tepas har vært et uvurderlig verktøy som har hjulpet meg fortere fremover og gitt meg innsikt i ting som jeg helt sikkert hadde gått glipp av foruten Tepas hjelp …

Les mer
Kvinne - 51år:

«Det første møtet med min veileder i Tepas var veldig bra. Han var veldig opptatt av at alt skulle være best for meg og jeg følte meg ivaretatt. Jobbet en del med kartlegging de første ukene og det var riktig, viktig og interessant. Jeg var veldig låst i mine …

Les Mer
Kvinne - 27år:

«Da jeg først hørte om Tepas syntes jeg det virket veldig spennende, men også litt skummelt. Etter første informasjonsmøte med veileder i Tepas var jeg mer betrygget på at dette var noe jeg virkelig ville prøve. Følte det var en vinn-vinn-situasjon for …

Les mer