Close

Our Services

Our services run deep and are backed by over ten years of experience.

Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

Frog-metodikk

Frog Online Identity er en metode som baserer seg på teorier fra neurofysiologi, kognitive grunnprinsipper, kommunikasjonsteori fra filmfag, ledertrening og coaching. 

Frog er et ledertreningsprogram med tillit til at den enkelte har i seg det som skal til for å komme ut i jobb eller skole. I Frog-metoden bevisstgjøres den enkelte sine mål, egenskaper, og verdier, samt hva som må gjøres av aktiviteter for å nå målene man setter seg.

Å bli bevisst sine evner

Vi har tillit til at deltaker vil være i stand til å skaffe seg nødvendig kunnskap, om han/hun bare blir bevisst sine evner, og klarer å kanalisere og samle sin vilje mot målet. Ved å klare så se seg selv som en ressurs med spesifikke evner og en sterk, kanalisert vilje, er vår erfaring at motivasjonen for å finne – og nå – egne mål øker. Samtidig øker deltakers mestringsfølelse.

Frog bygger opprinnelig på 5 ulike moduler, og har i seg praktiske og strukturerte øvelser som man skal gjennomføre for å oppnå en bevissthet rundt hvem man er og hva man vil i det videre.


Modulene er:
  1. Visjon – hvilke drømmer og mål har jeg?
  2. Identitet – hvem er jeg?
  3. Kommunikasjon – hvordan kommuniserer jeg?
  4. Impact – hvordan påvirker jeg andre – og hvordan påvirkes jeg?
  5. The Big Leap – gjennom ulike aktiviteter ta i bruk den lærdommen man har tilegnet seg – for å nå målet sitt

Metoden innehar verktøy som bidrar til den enkelte deltakers selvutvikling og selvledelse.