Close

Our Services

Our services run deep and are backed by over ten years of experience.

Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.Hvorfor satse på opplæring i basisferdigheter?

Mange voksne har behov for oppfriskningskurs eller opplæring i lesing, skriving, regning og data. 430 000 voksne i Norge mangler tilstrekkelige ferdigheter i lesing og tallforståelse til å mestre utfordringene i dagens arbeids- og samfunnsliv. En av fem arbeidstakere behersker ikke data.


Har du eller noen rundt deg utfordringer rundt det å lese og skrive?

Problemområder kan være:

 • Lese og forstå instruksjoner
 • Bruke PC som skriveredskap
 • Forholde seg til, og fylle ut skjemaer
 • Skrive søknader og formelle brev
 • Lese og forstå sikkerhetsinstrukser
 • Hvordan skrive ulike tekster?
 • Økt leseforståelseEr det noen rundt deg som føler de mangler kunnskap innen data?

Dagens krav til IT-kompetanse berører flere og flere arbeidstakere i samfunnet. Vi kan hjelpe mennesker med å bedre sin kompetanse innen mange områder, for eksempel:


 • Generell innføring i IT
 • Internett og e-post
 • Bedriftens hjemmeside/intranett
 • Word og Excel
 • Spesifikke dataprogrammer knyttet til
  din virksomhetTrygghet på egen kompetanse gir bedre resultater for arbeidstaker og bedrift.Sitater fra vellykkede opplæringsløp:

– Jeg har fått stor bruk for kurset både på jobb og privat. Ikke minst har jeg fått større selvtillit på data. Jeg tør rett og slett mer!

– Økt bevissthet rundt det jeg leser.

– Jeg sitter i styret, så jeg må lese en del dokumenter og skriv.

– Klart jeg har fått bedre selvtillit, jeg gjør nå en bedre jobb og føler at jeg kan komme meg videre.

 – Jeg er meget imponert over måten vi har fått hjelp på, det virker som om de er opptatt av oss som deltagere.

– Nå snakker vi åpent om slike utfordringer (les/skriv), sier Bente, som tok fagbrevet og var glad for at hun meldte seg på kurset.