Close

Our Services

Our services run deep and are backed by over ten years of experience.

Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

AFT

Arbeidsforberedende trening

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et tilbud om arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne for personer med nedsatt arbeidsevne og sammensatte bistandsbehov.

Tiltaket skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til å styrke mulighetene for å få ordinært arbeid.


Arbeidsforberedende trening er for personer med nedsatt arbeidsevne, sammensatte bistandsbehov, som har særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og som har behov for særlig tett oppfølging og tilrettelegging med sikte på komme i ordinært arbeid.

Deltaker vil ha en fast jobbveileder som følger opp og veileder deltaker gjennom hele tiltaket. I starten av tiltaket kartlegges deltakers nåsituasjon, basert på Navs bestilling, relevant dokumentasjon og samtaler med deltaker. 

Dette danner grunnlag for å utarbeide en aktivitetsplan som inneholder de aktiviteter som deltaker skal gjennomføre i tiltaket. 

Deltaker vil være aktivt involvert i å utarbeide denne planen, noe som sikrer at innholdet i tiltaket blir skreddersydd i forhold til hver enkeltes individuelle behov.


Som hovedregel skal deltakelsen i AFT være minimum 50 prosent.

NAV kan gjøre en individuell vurdering om at noen deltakere kan starte i lavere stillingsprosent, men ikke lavere enn 30 prosent. 

Deltakere som starter i en lavere stillingsprosent vil få en realistisk opptrappingsplan med mål om full deltakelse.

Formål: Tiltaket skal gi et tilbud om arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne for personer med nedsatt arbeidsevne og sammensatte bistandsbehov. 


Målgruppe: Arbeidsforberedende trening er for personer med nedsatt arbeidsevne, sammensatte bistandsbehov, som har særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og som har behov for særlig tett oppfølging og tilrettelegging med sikte på komme i ordinært arbeid. 


Varighet: 1 år, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år, maksimalt inntil 2 år. 

Kan unntaksvis forlenges med ytterligere 1 år for deltakere som gjennomfører formell opplæring med sikte på formell kompetanse, dvs til totalt 3 år.


Ytelse: Deltakerne mottar ytelser fra NAV


Innsøking: Innsøking via det lokale NAV-kontor