Close

Our Services

Our services run deep and are backed by over ten years of experience.

Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

Your service title

Give us a brief description of the service that you are promoting. Try keep it short so that it is easy for people to scan your page.

2. januar 2014

Viktig nyttårsbudskap fra statsministeren

Foto: Thomas Haugersveen/ Statsministerens kontor

Foto: Thomas Haugersveen/ Statsministerens kontor

I sin første nyttårstale som statsminister viet Erna Solberg mye plass til psykisk helse, og viktigheten av å komme ut i arbeid etter fravær på grunn av psykiske problemer. Terskelen for å komme tilbake til arbeid kan for mange bli svært høy, og mange opplever at dører lukker seg i konkurransen med arbeidssøkere som ikke har et slikt hull i CVen.

Vi i Tepas Personal er glade for statsministeren løfter fram viktigheten av å komme i arbeid, og synes det er positivt at statsminister Solberg understreker verdien for arbeidsgivere å avsette flere som har et hull i CVen.

– Vi ser at mange av våre deltakere sliter eller har slitt med psykiske lidelser, rusproblematikk og lese- og skrivevansker, men er nå i lønnet arbeid takket være attføring og et godt samarbeid med næringslivet., sier avdelingsleder Tone S. Qviller i Tepas Personal, som er glad for oppfordringen fra statsministeren til arbeidsgiverne om å ansette folk som har slitt utenfor arbeidslivet.

– Arbeid er en viktig helsekilde, som både gir et sosialt nettverk og en følelse av mestring. For den enkelte deltaker betyr det derfor svært mye å være i arbeid. Arbeidsgivere vil også oppleve å finne både kompetente og motiverte medarbeidere om de velger å se bort fra hull i CVen.

Samtidig er forutsetter god arbeidsintegrering et godt samspill mellom attføringsbedriften, Nav og næringslivet.

– Det er viktig at attføringsbedriften finner den rette matchen mellom kandidatene og næringslivet, og ikke minst at både arbeidsgiver og arbeidssøker følges tett opp i hele prosessen. Vårt klare mål er å få enda flere i jobb i 2014, men da må regjeringen til Erna Solberg også sørge for at våre rammevilkår er i orden. Det er behov for mindre byråkrati, og ventetidene for å få arbeidsrettede tiltak må bygges ned, sier Qviller.

Også bransjeorganisasjonen Attføringsbedriftene i NHO er positive til signalene som kommer fra statsministeren.

– At statsminister Erna Solberg bruker sin første nyttårstale til en oppfordring om å ansette flere med huller i CV-en er et sterkt budskap inn i det nye året, sier direktør Johan-Martin Leikvoll i Attføringsbedriftene i NHO til VG. (http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10149018)
Lederen for attføringsbedriftene i NHO mener statsminister Erna Solberg traff en nerve i næringslivet i sin nyttårstale.
– Hun treffer dessuten en trend i næringslivet. Aldri før har attføringsbedriftene fått så mange i jobb som i 2013, sier
han til VG.

6000 gikk fra attføring til jobb fra landets 110 attføringsbedrifter i 2013, 1000 flere enn i 2012.
– Nærmest i det stille har det skjedd en integreringsrevolusjon i næringslivet. Inkludering har blitt like viktig som miljøansvar for bedriftene, sier direktør Johan-Martin Leikvoll i Attføringsbedriftene i NHO.

– Når statsminister Erna Solberg velger å fokusere på nye muligheter i arbeidslivet for personer som for eksempel kan ha slitt med psykiske lidelser, eller personer med lese og skrivevansker rekker det lenger enn å være gode ord i en fin tale. Da bidrar hun til å forsterke denne positive trenden, og holdningen til å gi folk nye muligheter. Jeg er derfor optimistisk med tanke på at enda flere kan komme i jobb i 2014, sier Leikvoll.